Informace o Centru teoretické astrofyziky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje programy Center základního výzkumu. Cílem těchto programů je vytvořit podmínky pro špičkovou vědeckou práci a podpořit spolupráci nejlepších vědeckých pracovišť v České republice.

Jedním z center základního výzkumu se v roce 2006 stalo i Centrum teoretické astrofyziky, které vzniklo sdružením skupiny předních teoretiků působících v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR s pracovníky význačných teoreticko-fyzikálních pracovišť na dvou českých univerzitách, Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

Předmětem činnosti Centra je teoretický výzkum v oblasti astrofyziky a kosmické fyziky. Pracoviště se soustřeďuje především na podporu mladých odborníků na postdoktorální úrovni a je teoretickým a interpretačním zázemím pro stávající a budoucí observační aktivity prováděné jak vlastními přístroji zúčastněných institucí, tak i v mezinárodní spolupráci.

Zprávy a zápisy z jednání